Tweede Spoor trajecten

Tweede-Spoor-trajecten

Re-integratie 2e Spoor, Wet Verbetering Poortwachter.

Als werkgever ben je, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, verplicht zorg te dragen voor de langdurig zieke medewerker. Hierbij geldt dat in het eerste ziektejaar alles in het werk gesteld wordt om de medewerker te laten terugkeren in de oude functie of in een andere passende functie binnen je organisatie. Is geen van beiden mogelijk, dan volgt een Tweede spoortraject. Hierbij kijken we hoe jouw medewerker bij een andere organisatie kan worden geplaatst.

IN FOCUS Samen heeft de specialisten om dit traject te begeleiden.

Intensief werken aan de toekomst

De 2e spoortrajecten zijn intensief en resultaatgericht. Het doel is tenslotte om de medewerker weer aan het werk te helpen. De werkcoaches van IN FOCUS Samen hebben uitstekende kennis van zowel psychische als lichamelijke beperkingen. In het traject focussen wij ons volledig op de bruikbare capaciteiten van de medewerker; we denken in mogelijkheden en oplossingen. Bij uitstek zijn wij een organisatie met oog voor het menselijk aspect en we zullen de zorgen en beperkingen van de medewerker niet uit het oog verliezen.

De duur van het traject wordt enerzijds bepaald door de situatie en problematiek van de medewerker en anderzijds door de wensen van de werkgever. Parallel aan de begeleiding voeren wij een zorgvuldige administratie. Slagen wij er onverhoopt niet in de medewerker voor aanvang van de WIA-aanvraag te herplaatsen, dan kan de werkgever de ‘poortwachter toets’ met vertrouwen tegemoet zien. De medewerker is dan in staat te voldoen aan de eisen van de WIA-aanvraag.

samen-werken-aan-de-toekomst

Ben je klaar voor de volgende stap?